Search form

Knjiga brojeva 17

Aronov štap

1Nato zapovjedi Gospodin Mojsiju: 2»Kaži Eleazaru, sinu svećenika Arona, neka odnese kadionice sa zgarišta i neka istrese oganj na nekoj udaljenosti! Jer su svete. 3Kadionice tih ljudi, koji život svoj pokopaše svojim grijehom, neka se raskuju u ploče i neka se njima okuje žrtvenik! Jer ih oni donesoše pred Gospodina. Time postadoše svete. Neka budu sinovima Izraelovim kao znamenje!« 4Tada uze svećenik Eleazar mjedene kadionice, što su ih bili donijeli oni koji izgorješe. Raskovaše ih na okov žrtveniku. 5One su trebale biti sinovima Izraelovim opomena i znamen da nijedan nepozvan, koji ne pripada Aronovu potomstvu, ne pristupi kaditi pred Gospodinom. Inače će mu se dogoditi kao Korahu i njegovoj družini, kao što mu je bio Gospodin zaprijetio preko Mojsija.

6Drugoga jutra mrmljala je sva općina sinova Izraelovih protiv Mojsija i Arona. Vikali su: »Pobiste Gospodnji narod!« 7Kad se onda stjecala općina protiv Mojsija i Arona, okrenuše se oni prema Šatoru svjedočanstva. I gle, pokri ga oblak, i pokaza se slava Gospodnja. 8I Mojsije i Aron pohitješe pred Šator svjedočanstva. 9Tada zapovjedi Gospodin Mojsiju: 10»Ukloni se iz te općine! Uništit ću ih u jedan čas.« Tad oni padoše ničice na svoje lice. 11Mojsije reče Aronu: »Uzmi kadionicu, stavi u nju oganj sa žrtvenika, stavi na nju kâd i nosi ga brže k općini, da im time pribaviš pomirenje! Jer od Gospodina izlazi kazneni sud. Pomor već poče.« 12Tada uze Aron kadionicu, kao što mu je bio zapovjedio Mojsije, i otrča usred općine. I doista, pomor je već bio počeo među narodom. On nato stade kaditi, da pribavi tako narodu pomirenje. 13Ostade stojeći među mrtvima i živima, dok ne prestane pomor. 14Broj onih koji pomriješe od pomora iznosio je četrnaest tisuća i sedam stotina, osim onih koji izgiboše zbog Koraha. 15Aron se vrati k Mojsiju na ulaz u Šator svjedočanstva, kad je bio prestao pomor. 16Nato reče Gospodin Mojsiju: 17»Govori sa sinovima Izraelovim i uzmi od njih po jedan štap od svakoga plemena, dakle dvanaest štapova od svih njihovih plemenskih knezova, pleme po pleme! Napiši ime svakoga na njegovu štapu. 18Na Levijev štap napiši Aronovo ime! Dakle jedan štap pripada svakome plemenskom poglavaru. 19Stavi ih tada u Šator svjedočanstva pred Kovčeg zakona, gdje vam se objavljujem! 20Tada će štap onoga koga sebi izaberem procvjetati. Tako ću pred sobom ušutkati mrmljanje sinova Izraelovih, što ga podižu protiv vas.«

21Kad je Mojsije to bio rekao sinovima Izraelovim, predadoše mu svi njihovi knezovi, pleme po pleme, štap, svega dvanaest štapova. Među njihovim štapovima bio je i Aronov štap. 22Mojsije stavi štapove pred Gospodina u Šatoru Saveza. 23Kad Mojsije drugoga jutra stupi u šator Zakona, bio je štap Aronov potjerao, bio je propupao i procvjetao, i ponio zrele bademe. 24I Mojsije iznese sve štapove iz svetišta k svim sinovima Izraelovim. Oni ih razgledaše, i svaki uze svoj štap. 25Tada zapovjedi Gospodin Mojsiju: »Stavi Aronov štap opet pred Zakon! Neka se tamo čuva kao znamenje za buntovnike, da možeš dokrajčiti njihovo mrmljanje preda mnom, i da ne izginu!« 26Mojsije to učini. Kako mu je bio Gospodin zapovjedio, tako učini.

27A sinovi Izraelovi rekoše Mojsiju: »Eto, mi ginemo! Mi smo izgubljeni, svi smo zajedno izgubljeni! 28Tko se god približi Gospodnjemu šatoru, mora umrijeti. Zar ćemo napokon svi propasti?«

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index