Search form

Knjiga brojeva 18

Svećenici i leviti

1Tada reče Gospodin Aronu: »Ti i s tobom tvoji sinovi i tvoj očinski dom, vi nosite odgovornost za svete stvari. I to, ti i s tobom tvoji sinovi, nosite odgovornost za svećeničku službu, što je vama predana. 2Ali i svoju braću, pleme Levijevo, očinsko pleme, pusti neka pristupe s tobom, da se priključe tebi i da ti pomognu, kad ti i s tobom tvoji sinovi služite pred Šatorom svjedočanstva! 3Oni će priskrbiti što treba za tvoju podvorbu i za uređenje svega Šatora. Ali ne smiju pristupiti k svetomu posuđu i k žrtveniku. Inače biste morali, oni i vi, umrijeti. 4Oni, dakle, neka budu tvoji pomoćnici i neka se brinu za Šator svjedočanstva i za svu potrebnu službu oko Šatora! Nijedan nepovlašten ne smije pristupiti k vama. 5Samo vi smijete obavljati službu u Svetištu i na žrtveniku, da opet ne dođe sud gnjeva na sinove Izraelove. 6Ja sam bio onaj, koji uze vašu braću, levite, između sinova Izraelovih. Vama su oni predani na dar za Gospodina, da obavljaju službu kod Šatora svjedočanstva. 7A ti i s tobom tvoji sinovi, vršit ćete svećeničku službu u svemu što se odnosi na žrtvenik i iza zavjese. Tako, eto, obavljajte svoju službu. Svećenička služba je dragovoljan dar, što vam ga predadoh. Nepovlašteni, koji pristupi, kaznit će se smrću!«

8Još reče Gospodin Aronu: »Ja sam onaj koji ti predaje ostatak od svih mojih žrtava podizanjem meni žrtvovanih. Od svih svetih darova sinova Izraelovih darujem ih tebi kao dio tvojim sinovima, kao pristojbu što je vječita. 9Od presvetih darova, koliko ne budu spaljeni, tebi će pripasti ovo: svi njihovi darovi kod svih prinosa, žrtava za grijeh i žrtava za prijestup, što mi ih prinose. Kao nešto presveto to će pripasti tebi i tvojim sinovima. 10To jedi na kojem svetom mjestu! Samo muške osobe smiju od toga jesti. Kao sveta stvar to pripada tebi. 11I ovo još neka tebi pripadne: darovi od svih žrtava što ih sinovi Izraelovi žrtvuju primicanjem i odmicanjem. Dajem ih tebi i s tobom tvojim sinovima i kćerima kao pristojbu koja je vječita. Svaki u tvojoj obitelji koji je čist, smije od toga jesti. 12Najbolje od ulja, vina i žita, najbolje od onoga što daju Gospodinu, to dajem tebi. 13Prvine od svih plodova što rastu u njihovoj zemlji i što ih prinose Gospodinu, pripast će tebi. Svaki od tvoje obitelji koji je čist, smije od toga jesti. 14Sve što je u Izraelu zavjetovano pod zakletvom, pripast će tebi. 15Sve što je prvo od svih živih bića, što se prinosi Gospodinu od čovjeka i od stoke, neka je tvoje! Ipak, prvorođeno od čovjeka moraš dati otkupiti. I od nečiste stoke moraš dati otkupiti. 16Daj ih otkupiti kad im bude mjesec dana, po procjeni od pet šekela srebra svete težine, što iznosi dvadeset gera! 17A prvo od goveda, ovaca i koza ne smiješ dati otkupiti. Oni su sveti. Njihovom krvlju poškropi žrtvenik i njihovo salo daj spali kao ognjenu žrtvu za ugodan miris Gospodinu! 18Njihovo meso neka pripadne tebi! Kao i grudi primicanja i odmicanja tako i desna plećka neka bude tebi! 19Sve svete darove od žrtava podizanja, što ih sinovi Izraelovi prinose Gospodinu, dajem tebi i s tobom tvojim sinovima i kćerima kao vječitu pristojbu. To je za tebe i tvoje potomke s tobom vječit osoljen zavjet pred Gospodinom.«

20Još reče Gospodin Aronu: »U njihovoj zemlji ne ćeš imati baštine niti će biti dijela za tebe među njima. Ja sam tvoj dio i tvoja baština među sinovima Izraelovim. 21Sinovima Levijevim dajem ovim za baštinu sve desetine u Izraelu kao naknadu za službu što je moraju vršiti kod Šatora svjedočanstva. 22Sinovi Izraelovi ne smiju više pristupati k Šatoru svjedočanstva, jer bi inače navukli na sebe krivnju koja za sobom povlači smrt. 23Samo će leviti vršiti službu kod Šatora svjedočanstva i snositi za to odgovornost. Ova odredba vrijedi za vas zauvijek, od koljena do koljena. Oni ne smiju imati baštinu među sinovima Izraelovim. 24Jer levitima dajem za baštinu desetinu, što je prinose Gospodinu kao žrtvu podizanja. Zato odredih za njih da nemaju baštine među sinovima Izraelovim.«

25Tad zapovjedi Gospodin Mojsiju: 26»Daj levitima ove naputke: Kad primate desetinu od sinova Izraelovih, što vam je odredih kao baštinu od njih, onda ćete od toga dati žrtvu podizanja za Gospodina, desetinu od desetine. 27Ta žrtva podizanja treba vam se uračunati kao da je dar žita s gumna ili pretek od tijeska. 28Tako ćete i vi prinositi Gospodinu žrtvu podizanja od svih svojih desetina, što ih primate od sinova Izraelovih, i to ćete od toga dati žrtvu podizanja za Gospodina svećeniku Aronu. 29Od svih darova, što vam pripadnu, morate žrtvu podizanja dati za Gospodina i to uvijek najbolje od toga kao svetu pristojbu. 30Reci im: Kad dajete najbolje od toga, onda se vama levitima mora to uračunati kao ostalim sinovima Izraelovim desetina prihoda od gumna i od tijeska. 31Smijete jesti na kojem god hoćete mjestu, vi i vaša obitelj. Jer je to vaša plaća za službu kod Šatora svjedočanstva. 32Samo kad dajete najbolje od toga, ne navlačite za to na sebe krivnje i ne oskvrnite svetih darova sinova Izraelovih i ne ćete zato umrijeti.«

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index