Search form

Knjiga brojeva 5

Razne zapovijedi

1Gospodin zapovjedi Mojsiju: 2»Naloži sinovima Izraelovim neka odstrane iz tabora sve koji su zaraženi gubom, istjecanjem ili oskvrnućem od mrtvih tjelesa! 3Bili muževi ili žene, odstranite ih! Odvedite ih van, pred tabor, da ne onečiste tabor u kojemu ja boravim među njima!« 4Sinovi Izraelovi učiniše tako i ukloniše ih iz tabora. Kako je Gospodin bio zapovjedio Mojsiju tako učiniše sinovi Izraelovi.

5Gospodin zapovjedi Mojsiju: 6»Naloži sinovima Izraelovim: Je li netko, bio muž ili žena, nanio koju god štetu bližnjemu, počinivši koju pronevjeru protiv Gospodina, i je li tako naprtio na sebe krivnju, 7onda neka prizna grijeh što ga je učinio, neka vrati pronevjereno po punoj vrijednosti i neka da onomu protiv koga se ogriješio, dometnuvši petinu svote! 8Ako li ovaj nije ostavio iza sebe bližega rođaka, kojemu se može dati dužna svota, onda ta naknadna svota pripada Gospodinu u korist svećenicima, osim ovna za pomirenje, kojim se krivcu pribavlja oproštenje. 9Svi sveti darovi, što se žrtvuju, a donose ih sinovi Izraelovi svećeniku, trebaju svaki put njemu pripasti. 10Samo sveti darovi će ostati pojedincu. Što netko da svećeniku, pripast će njemu.«

11Gospodin zapovjedi Mojsiju: 12»Daj sinovima Izraelovim ovaj naputak: Ogriješi li se žena i postane nevjerna svojemu mužu, 13jer drugi s njom opći, a da njezin muž ne zna za to, budući da ona čini svoj grijeh u potaji, gdje je ne vidi svjedok i ne može se zateći; 14pa dođe li tad duh ljubomore na muža, tako da postane ljubomoran na svoju ženu koja se ogriješila ili obuzme li ga duh ljubomore, koji ga čini ljubomornim na svoju ženu a da ona nije sagriješila, 15onda neka muž dovede svoju ženu k svećeniku i neka donese sa sobom kao prinos za nju desetinu efe ječmenoga brašna! Ali neka ga ne polije uljem i neka ne stavi na nj kâda! Jer je to prinos za ljubomoru, to jest za očitovanje, koji treba očitovati krivnju. 16Neka je svećenik povede i postavi pred Gospodina! 17Tada neka svećenik uzme posvećene vode u zemljanu posudu! Uz to neka svećenik uzme malo zemlje s poda u Svetištu i stavi je u vodu! 18Nakon što je svećenik postavio ženu pred Gospodina, neka joj otkrije kosu na glavi i da joj u ruku prinos za očitovanje, to jest za ljubomoru! Ali vodu prokletstva i gorkosti neka zadrži sâm svećenik u ruci! 19Tada neka svećenik zakune ženu ovako: Ako nijedan muž nije općio s tobom, i ako se nisi onečistila nevjernošću prema svom mužu, onda neka ti ne nanese nikakve štete ova voda prokletstva i gorkosti! 20Ali ako si postala nevjerna svojemu mužu, ako si se ogriješila i upustila se s drugim, koji nije tvoj muž, 21ovdje neka svećenik izbaci protiv žene strašna prokletstva, i tad neka zaprijeti ženi: onda neka te Gospodin postavi za strašilo kletve i prokletstva u tvom narodu: Gospodin neka učini da ti bedro spadne, a tijelo ti oteče! 22Ova voda prokletstva neka prodre u tvoju utrobu, da ti tijelo oteče i da ti bedro spadne! Žena neka odgovori: Tako neka bude! Amen! 23Svećenik neka tada ta prokletstva napiše na list i neka ih opet ispere u vodi gorkosti! 24Tu vodu prokletstva i gorkosti neka da ženi da pije, da prodre u nju voda prokletstva i da joj bude gorak jad! 25Svećenik neka tad uzme ženi iz ruke prinos za ljubomoru, neka žrtvuje prinos primicanjem i odmicanjem pred Gospodinom i neka ga prinese k žrtveniku! 26Pun pregršt neka uzme svećenik od prinosa kao mirisni dio i neka to zapali na žrtveniku! Potom neka da ženi vodu da je pije! 27I kad joj je dao vodu da pije, i ako se ona nevjernošću ogriješila protiv svojega muža, onda će voda prokletstva prodrijeti u nju i bit će joj gorak jad. Tijelo će joj spasti. Žena će biti jedno strašilo prokletstva u svojem narodu. 28Ali ako se žena nije ogriješila, nego je nedužna, onda joj ne će ništa biti: ona će postati mati.

29To je zakon o ljubomori: Ogriješi li se žena nevjernošću protiv svojega muža, 30ili dođe li na muža duh ljubomore, tako da on bude ljubomoran na svoju ženu, onda neka postavi ženu pred Gospodina, i neka svećenik postupa s njom točno prema ovim odredbama! 31Muž ostaje oslobođen od krivnje. Žena mora zadovoljiti za svoj prijestup.«

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index