Search form

Knjiga brojeva 7

Prilozi izraelskih knezova za posvetu svetoga Šatora

1Kada je Mojsije bio dovršio i podigao sveto Prebivalište, i kad ga je bio pomazao i posvetio sa svim njegovim posuđem, kad je bio pomazao i posvetio i žrtvenik sa svim njegovim posuđem, 2tada knezovi sinova Izraelovih, poglavari pojedinih obitelji, to jest knezovi nad plemenima, koji su bili ispitivali brojenje, donesoše svoje darove. 3Dovedoše kao prilog za Gospodina šest kola pokrivenih i dvanaest volova. Na dva kneza dođoše po jedna kola i na svakoga po jedan vol. Dovedoše ih pred sveto Prebivalište. 4Tada zapovjedi Gospodin Mojsiju: 5»Uzmi to od njih! To treba za radove na Šatoru svjedočanstva. Razdijeli to levitima, svakomu prema njegovoj službi!« 6I uze Mojsije kola i volove, i preda ih levitima: 7dvoja kola i četiri vola preda sinovima Geršonovim prema njihovoj službi. 8Četvora kola i osam volova preda sinovima Merarijevim prema njihovoj službi, što su je imali učiniti pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona. 9Sinovima Kehatovim ne dade ništa, jer im je posao bio opraviti svete stvari što su ih morali nositi na ramenu.

10Onda donesoše knezovi darove za posvetu žrtvenika, kad je bio pomazan, i tako staviše knezovi svoje priloge pred žrtvenik. 11Tada zapovjedi Gospodin Mojsiju: »Svaki dan neka jedan od knezova donese svoj prilog za posvetu žrtvenika.«

12Prvi dan donese svoj prilog Nahšon, sin Aminadabov, od plemena Judina. 13Njegov prilog bio je: srebrna zdjela, sto i trideset šekela teška, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos, 14posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kâda, 15junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu, 16jarac za žrtvu zbog grijeha, 17dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Nahšona, sina Aminadabova.

18Drugi dan darova Netanel, sin Suarov, knez Izakara. 19On donese kao prilog: srebrnu zdjelu, sto i trideset šekela tešku, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos. 20Posudicu, deset zlatnih šekela vrijednu, punu kâda, 21junca, ovna, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu, 22jarca za žrtvu zbog grijeha, 23dva vola, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Netanela, sina Suarova.

24Treći dan darova knez sinova Zebulunovih Eliab, sin Helonov. 25Njegov prilog bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos, 26posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kâda, 27junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu. 28Jarac za žrtvu zbog grijeha, 29dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Eliaba, Helonova sina.

30Četvrti dan darova knez sinova Rubenovih, Elisur, sin Šedeurov. 31Njegov prilog bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos, 32posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kâda, 33junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu, 34jarac za žrtvu zbog grijeha, 35dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Elisura, sina Šedeurova.

36Peti dan darova knez sinova Šimunovih Šelumiel, sin Surišadajev. 37Njegov je prilog bio: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos, 38posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada, 39junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu, 40jarac za žrtvu zbog grijeha, 41dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Šelumiela, sina Surišadajeva.

42Šesti dan darova knez sinova Gadovih Elijasaf, sin Deuelov. 43Njegov prilog bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos, 44posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kâda, 45junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu, 46jarac za žrtvu zbog grijeha, 47dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Elijasafa, sina Deuelova.

48Sedmi dan darova knez sinova Efrajimovih Elišama, sin Amihudov. 49Njegov prilog bio je: srebrna zdjela, sto i trideset šekela teška, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos, 50posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kada, 51junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu, 52jarac za žrtvu zbog grijeha, 53dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Elišame, sina Amihudova.

54Osmi dan darova knez sinova Manašejevih Gamliel, sin Pedahsurov. 55Njegov prilog bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos, 56posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kâda, 57junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu, 58jarac za žrtvu zbog grijeha, 59dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Gamliela, sina Pedahsurova.

60Deveti dan darova knez sinova Benjaminovih Abidan, sin Gidonijev. 61Njegov prilog bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos, 62posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kâda, 63junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu. 64Jarac za žrtvu zbog grijeha, 65dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Abidana, sina Gidonijeva.

66Deseti dan darova knez sinova Danovih Ahiezer, sin Amišadajev. 67Njegov prilog bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos, 68posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kâda, 69junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu, 70jarac za žrtvu zbog grijeha, 71dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Ahiezera, sina Amišadajeva.

72Jedanaesti dan darova knez sinova Ašerovih Pagiel, sin Okranov. 73Njegov prilog bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos, 74posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kâda, 75junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu, 76jarac, za žrtvu zbog grijeha, 77dva vola, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Pagiela, sina Okranova.

78Dvanaesti dan darova knez sinova Naftalijevih Ahira, sin Enanov. 79Njegov prilog bio je: zdjela srebrna, sto i trideset šekela teška, srebrn kotlić, sedamdeset šekela težak, po težini u svetištu, oboje puno bijeloga brašna, što je bilo umiješano s uljem, za prinos, 80posudica, deset zlatnih šekela vrijedna, puna kâda, 81junac, ovan, jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu, 82jarac za žrtvu zbog grijeha, 83dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca za žrtvu pričesnicu. To je bio prilog Ahire, sina Enanova.

84To su bili prilozi knezova izraelskih za posvetu žrtvenika, kad je bio pomazan: dvanaest srebrnih zdjela, dvanaest srebrnih kotlića, dvanaest zlatnih posudica, 85svaka srebrna zdjela sto i trideset šekela teška, svaki kotlić sedamdeset šekela težak. Sve srebro tih posuda iznosilo je dvije tisuće i četiri stotine šekela, po težini u svetištu. 86Nadalje dvanaest zlatnih posudica punih kâda, svaka posudica deset šekela teška, po težini u svetištu. Sve zlato tih posudica iznosilo je sto i dvadeset šekela. 87Ukupan broj životinja za žrtvu paljenicu iznosio je dvanaest junaca, uz to dvanaest ovnova, dvanaest jednogodišnjih janjaca sa svojim prinosom, zatim dvanaest jaraca za žrtvu zbog grijeha. 88Ukupan broj životinja za žrtvu pričesnicu bio je dvadeset i četiri vola, šezdeset ovnova, šezdeset jaraca i šezdeset janjaca. To su bili prilozi za posvetu žrtvenika, kad je bio pomazan.

89Kad je Mojsije išao u Šator svjedočanstva, da razgovara s njim, čuo bi glas gdje mu govori s pomirilišta, što se nalazi na Kovčegu zakona, s prostora između oba kerubina. Tako je on s njim razgovarao.

Biblija, Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta

© Hrvatsko biblijsko društvo, Ratkajev prolaz 2, Zagreb, www.hbd.hr

More Info | Version Index