Search form

Hechos 1:11

11Tuma nitan chicharuk:

“Galileanmaya shuar ainata, ¿urukamtai nayaimpisha iisha wajatrume? Yamai Jesús nayaimpinam weak takunin wainkaurum antsag atak taksha taattawai”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index