Search form

Hechos 11:16

16Nuna tumamtai, yaunchuk Jesús chichaak: ‘Juanka entsajai imakratu jakuiti, turasha wika Wakan Pegkera nuna susatnaitjarme’, tusa turamnaitaj nu anearmaji.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index