Search form

Hechos 12:9

9Nu tusa tama Pedrosha nigka nayaimpinmaya shuar jutikra junasha nekasash juniaj tusa shir nekachiat, ni weakai nemaras jiinkinaiti. Nigka ayatik karanam juniatsjash tusa wea.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index