Search form

Hechos 3:19

19Tuma asamtai ni atumin tunaurincha tsagkurtamrachaintrumeash, atumi tunauri inaiyakrum Yuus nemarkatarma, tumakrum chiki chikichik atum ainatirmesha Yuusa tsagkurturta tusarum titarma.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index