Search form

Hechos 4:30

30Tumainak wina inatair Jesús, nekas pegkera nuna naarin pachisar, shuar ja ainancha wina senchirjai pegker amajainak, shuar yaunchuk wainkachmauncha iwainakarti tusam senchiram susarta”.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index