Search form

Hechos 6:1

Yurumkan ajamastin aina anaikarmau

1Imatikainam Jesúsai surumankau ainaka nu senchi kawena. Tumainaksha judío ainaka griego nuwa waje ainanka kashi kashinig yurumkan ajamainaksha shir ajamenachu. Tumainakai griego shuar aina chichainak: Ii nuwa waje ainanka shir ajamenatsui tusa tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index