Search form

Hechos 6:14

14Tura ni chichaak: ‘Jesús Nazaretnumiaya nu, ju jea Yuusnauwa juna yumpuar ajapeak, chicham umiktarma Moisés timaurincha inagnaktatui tusa tamauri ii nekas antukmaji’ ”, tusa tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index