Search form

Hechos 7:17

17Jacob chikich naari Israel ajakua nuna uchiri weantu aina, Egiptonam matsamsar aki akinainakua untsuri shuar pampagkuiti. Yuus yaunchuk Abrahaman imaniktinaiti, tusa timaurigka imanisag uminkauwaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index