Search form

Hechos 8:19

19Winasha atum chikichan muuke achikrum Wakan Pegker egketrum aitkamaina nu senchi surustarma. Turutawakrumin wisha chikich shuar ainan muuknum achikan, Wakan Pegkeran egketin atajai”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index