Search form

Hechos 8:31

31Nu tusa tama ni chichaak:

“¿Nunaka taku tawai tusa ujachmauncha uruk wisha nekatjak?” tusa tinaiti.

Nuna tusa Felipen chicharuk:

“Jui wakam, amesha wijai ekeemsam ujatkata”, tusa tinaiti.

Tusa tama nisha wakauwaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index