Search form

Hechos 9:40

40Turam Pedrosha nuwa ainan ashi aa jiir, nigki juak tikishmar Yuusan aujas umik nuwa jakaun iis chicharuk: Tabita, nantakta”, tusa tinaiti.

Nu tusa tama nuwa jakausha iimi Pedron wainak nantaki ekeemsauwaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index