Search form

Hechos 9:5

5Nuna antuk Saulo chichaak: “Apu, ¿amesha yaitam?” tusa tinaiti. Nu tusa tama ni ayak: “Wika Jesúsaitjai, ame winau aina waitkainam nuwaitjai”, tusa tinaiti. Tusa tama Saulosha kurakmaikia chicharuk: “Apu, ¿winasha urukati tusamea wakerutame?” tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index