Search form

Juan 1:31

31Israel shuar ainaka, ni wantinkai shir nekaawarti tau asan, wisha ninka wainchauwaitkun nekaspapita tuinak tunau takatan inaisarti tusan entsajai imakratmajai.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index