Search form

Juan 10:25

25Tuinakai Jesús nitan ayak:

“Wika yaunchuk atumnaka timajrume. Turasha atum wii nuna etserkaisha nekaspapita turuttsurme. Wina Apar turata tusa inatramunka wika paan atumnasha iwaintajrume.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index