Search form

Juan 11:25

25Nuna takai Jesús chicharuk: “Wika Tuke pujuwaitjai, jakauncha inannaitjai, tura wikitjai pujutnasha sukartinnaka, shuar wina nekaspapita turutainaka jakasha ataksha nantakiartin ainawai, tuma tuke pujusartin ainawai.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index