Search form

Juan 12:16

16Yama nagkamchakka Jesús burronam ekemi weakaisha nina unuinatairi ainasha Yuusa chichamen aarmauwa nunapi metek umiawa tusarka nekacharuiti. Turasha mantamna nantakmatai aarmau ajakua nuka nina taku timau asamtaimpapi metek uminkaya tusar nekaawaruiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index