Search form

Juan 12:37

Judío ainasha Jesúsnasha urukamtaig nekaspapita ticharu aina

37Nuna tusa taku Jesús nitasha wainmaunmag, shuar wainchatain iwainak takakaisha nekaspapita ticharuiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index