Search form

Juan 12:38

38Nunaka Yuusa chichamen etserin Isaías aarmauwa nu imanisag uminkauwaiti. Nuka tu aarmauwaiti: “Apu ¿ya ina chichamencha nekaspapita tawa? ¿Apusha yana nina senchirincha iwaintawa?”

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index