Search form

Juan 13:8

8Tamasha Pedro chichaak:

“Apuru, ameka wina nawerka pegke nijatrumaitsume”, tusa tinaiti.

Tama Jesús ayak:

“Amina nawemin wii nijachkaigka ameka wina nemartinka amaitsume”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index