Search form

Juan 16:17

17Nuna takai nina unuinatairi aina nitak ininainak:

“¿Nunasha uruk takua, wika apar pujamunam weajai. Tuma asamtai ishichik asarmek winaka waitkashtatrume, turasha nukapech asarmek ataksha waitkattarme, ta nunasha turamjia?

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index