Search form

Juan 16:5

Wakan Pegkera nu takámu

5Junaka wii atumjai pujau asan, yama nagkamchaknaka tichamjarme. Turasha yamaika wina akuptukua nujai pujustasan weajai, nuna takaisha chikichkitirmeksha tui weam tusarmeka inintsachurme.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index