Search form

Juan 18:1

Jesús achikmau

(Mt 26.47-56; Mr 14.43-52; Lc 22.47-53)

1Jesús nuna tusa ashimak, nina unuinatairi ainajaimak jiinki entsa shikapchich Cedrón tutai amain katig númi olivo tutai arakmaunam jeawaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index