Search form

Juan 2:17

17Nuna takai nina unuinatairi ainasha Yuusa chichame aarmaunam chichaak: “Amina jeemin akasmatakun senchi waitajai”, tu aarmauwa nuna aneararuiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index