Search form

Juan 20:30

30Jesúska nuiyasha shuar aina nutikmainchaun ashi iwainak nina unuinatairi aina wainmaunam nukap takasuiti. Turasha nuka ju papiinumka ashika aarchamuiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index