Search form

Juan 21:12

12Nuna jiikmatai Jesús chicharuk:

“Jui taarum yurumak yuatarma”, tusa tinaiti.

Nuna takaisha juka apuapita tuina asar, chikichkiksha amesha yaitam tusarka iniascharu ainawai.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index