Search form

Juan 21:19

19Nunaka Pedro ni mantamnaku Yuusan shir enentaimtiksatna nuna taku tinaiti. Nuna tina inaiyak:

“Nemartukta”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index