Search form

Juan 3:2

2Jesúsan iistasa káshi jeari chicharuk:

“Unuikartina ika nekainaji, ii ainatin jintintati tusa aminka Yuus akuptamkauwaiti. Yuusjai pujachuka ame ii wainchatai aina nukap iwainakam takam imatikagka takamainchau ainawai”.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index