Search form

Juan 4:27

27Nuna tusa nuwan auju pujurai, Jesúsa unuinatairi ainasha kaunkaruiti. Tuma nuna wainkar enentai jearcharuiti. Tumawarsha ¿wari iniame? tusarka nuwanka ticharuiti. Tura Jesúsnaksha ¿wari pachismea au nuwajaisha chichame? tusarkesha ticharuiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index