Search form

Juan 5:44

44Atumka atumek eme anennaiyakrum, Yuus atumin enentaimturma nuka pachiatsrume. ¿Aniatirmesha itursarmek wina chichamrusha nekaspapita titarme?

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index