Search form

Juan 5:7

7Tusa tama ni ayak:

“Apu, entsa muchitkamtai maatainam ejétumain atsawai. Wika weatsaig chikich ima iiyainawai, wina entsa muchitkamtai japiki ajunkamnauka atsau asamtai, wika wea weai chikich aina iiyainawai”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index