Search form

Juan 6:15

15Nuna tuina asar, shuar ainaka Jesús nakitakaisha iruuntura juki ina apuri amajsa apujsami tusar tuinamun nekama, nina unuinatairi ainanka ikuki, nain yaki wajakmaunam imanai wakauwaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index