Search form

Juan 6:25

Jesús wiyaitjai yutai pujutan sukartinnaka timau

25Kucha amain katigkar Jesús nina unuinatairi ainajai pujuttamaun wainkar chicharainak:

“Unuikartina, ¿amesha juisha urutia katigmame?” tusar tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index