Search form

Juan 6:30

30Tutai nitasha Jesúsan chicharainak: “¿Turasha amesha wari iwainakmea ii wainka Yuus akupkamu asampapi aitkawa tumaincha takame? tusar tiaruiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index