Search form

Juan 6:34

34Nuna takai nita chichainak: “Apu, nu yutai pujutan sukartin tame nuke tuke sukartita”, tusa tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index