Search form

Juan 6:42

42Nuna pampantainak: “Ju Jesús José uchiriya nuchaukait, nuna apari nina nukurijai ii wainnaj nuwa jama, nuna uchiriyaitiatcha ¿urukamtai nayaimpinmayan nugka taawaitjai tusasha tawa?” tusa tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index