Search form

Juan 7:4

4Shuar aina ni iwainamun chikichan iwaintuktasar wakeruinaka uukar iwainachu ainawai. Ju ame iwainam imaj iwainakmeka ashi chikich ainasha wainainamunam iwainakta”, tusa tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index