Search form

Juan 8:11

11Tusa tama nuwa ayak:

“Apu, chikichkiksha tukurcharai”, tusa tinaiti.

Tusa takai Jesús chicharuk:

“Wisha aminka waittanka amaschattajai, jeemin wetá, turasha yamai nagkamsamka chikich shuarjaigka tsanirmawaipa”, tusa tinaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index