Search form

Juan 8:14

14Tuinakai Jesús ayak:

“Wiki pachimasan takaisha, wii taja nuka aantrachuiti. Wii tuiyana jui taawaitja nunaka wika nekajai. Tuma asan wii tui wetatja nunasha shir nekajai, tumaig atumka wii tuiyana taawaitja nusha, tura wii tui wetatja nujai pegkesha nekatsrume.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index