Search form

Juan 8:25

25Nuna takai nita ininak:

“¿Turasha amesha nekascha yaitme?” tusa tuina.

Tusa tama Jesús nitan ayak:

“Wika nunaka atumnaka yama nagkamchakun ujakmajrume.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index