Search form

Juan 8:5

5Moisés chicham umiktarma timauwa nuka, nuwa juninka kayajai tuka tukakuarum maatarma, tusa tinaiti. Turasha amesha nusha ¿turumainaiti tamek?” tusar tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index