Search form

Juan 8:57

57Nuna takai judío apuri aina Jesúsan chicharainak:

“¿Ame cincuenta uwíksha pujachiatmesha urukamtai Abrahaman wainkamiajai tame?” tusar tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index