Search form

Juan 9:2

2Nuna wainkar nina unuinatairi aina Jesúsan ininak:

“Unuikartina, ¿urukakua jusha wainmachusha akinawaita? ¿Nina apari tunauriniash ankauwait? ¿Nuna tumachkusha nina tunauriniash ankauwait?” tusa tuina.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index