Search form

Juan 9:34

34Nuna tusa takai nita chichainak:

“Ame yama akinmauwaik nagkamsam tunau ajakuitiatmek ¿ina jintintramattsam wakeram?” tusa tuina.

Nuna tusar iruuntainmaya jiikiar aa akupkaruiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index