Search form

Lucas 14:21

21Tusar nuik ipaamu ainaka ashi nakiakarmatai, apurin jeari, nita tiarmaunka imatiksag ujakuiti. Tusa ujam, apu kajekuiti. Tuma nina inatairin ataksha chicharuk: Yamaik wári weme, shuar kuitrinchau aina, takamainchau aina, wainmachu tura shutua shutua wekain aina yaaktan aarin, tura jinta ainanam yujaina wainkam ipaam ikaankata tusa akupkauwaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index