Search form

Lucas 15:20

20Tu enentaimar, nina apari jeen waketkinaiti.

Tuma apari pujamunam jeastatuk wetatmaun aparisha uchiri winittamaun wainkauwaiti. Tura uchirin wainak wait anentrauwaiti. Tuma tsekenki uchirin pagkuk kugkuas shir anentsauwaiti.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index