Search form

Lucas 16:3

3Tusa tama chichaak: ¿Apur wina jiira nunasha wisha uruk takasnak pujustaja? Wii imanikan nugka tautnasha takamaitsusha, shuar ainan chicharkun: Winasha kuit antrarum surustarma tusan seama wekatancha wika natsaamajai, tu enentaima eketu.

Yuusa chichame yaunchukia tura yamaram chichamjai aarmau

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index